Lịch sử nạp thẻ

Liên hệ ngay nếu bạn bị lỗi hay gặp vấn đề: messenger.com/t/kiemthedocton

Bản Update máy chủ mới ChiTonKiem.com

Giải nén vào thư mục game ChiTonKiem.com đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Phiên bản mới nhất:

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
UPDATE-DOCTON 5MB Link Download Mới cập nhật

Bản cài đặt ChiTonKiem.com (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
KIEMTHEDOCTON 1.0GB Link Download Mới cập nhật

Bản FULL cài đặt ChiTonKiem.com (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
KIEMTHEDOCTON 8.0Gb Link Download Mới cập nhật

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
AutoPk 1MB Link Download (trực tiếp) null
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download (trực tiếp) null
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download (trực tiếp) null
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp) null